- Διαφήμιση -

Καθαρά Δευτέρα: “Απογειώνονται” οι εκδηλώσεις στην Αθήνα

Κάτω από την Ακρόπολη κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις της Αθήνας το τριήμερο για την Καθαρά Δευτέρα. Από κλαρίνα με Γωγώ Τσαμπά μέχρι Πετρολούκα Χαλκιά και “Τζίτζικες”.

Την Παρα­σκευή 28, το Σάβ­βα­το 29 Φεβρουα­ρί­ου, την Κυρια­κή 1 Μαρ­τί­ου, αλλά κυρί­ως την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα (02.03.2020) η Αθή­να θα “πλημ­μυ­ρί­σει” με μου­σι­κές, αγα­πη­μέ­νους μας καλ­λι­τέ­χνες και σχή­μα­τα σε μια σει­ρά πολύ ιδιαί­τε­ρων συναυ­λιών και pop-up events… στην σκιά του Ιερού Βράχου.

Φυσι­κά οι εκδη­λώ­σεις θα κορυ­φω­θούν την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα 2 Μαρ­τί­ου, στο λόφο του Φιλο­πάπ­που, όπου θα γιορ­τα­στούν παρα­δο­σια­κά τα Κού­λου­μα με ένα παρα­δο­σια­κό γλέ­ντι με τη Γωγώ Τσαμπά.

Ειδι­κό­τε­ρα, την Παρα­σκευή 28 του μηνός, σύμ­φω­να μ΄ανακοίνωση του Δήμου, το πάρ­τι ξεκι­νά στις 5 το από­γευ­μα στη συμ­βο­λή των οδών Ηρα­κλει­δών και Απο­στό­λου Παύ­λου και “έχει διά­θε­ση 80s και 90s” με τους Wedding Singers με το Meet me at Danceteria και τον Μιχά­λη Ρακιντζή.

Την επο­μέ­νη, Σάβ­βα­το 29 του μηνός, στις 12 το μεση­μέ­ρι με τον Πετρο­λού­κα Χαλ­κιά οι εκδη­λώ­σεις συνε­χί­ζο­νται με ηπει­ρώ­τι­κο γλέ­ντι και στις 3 το μεση­μέ­ρι, στην πλα­τεία Μονα­στη­ρα­κί­ου, με το συγκρό­τη­μα “Τζί­τζι­κες”.

Στις 5 το από­γευ­μα στην “σκη­νή” του Θησεί­ου, συναυ­λία με την Γλυ­κε­ρία, την Μελί­να Κανά, τον Χάρη Μακρή και με μία πολυ­με­λή ορχήστρα.

Την “σκυ­τά­λη” στις 8μμ, θα πάρουν ο Δάκης, ο Λάκης Τζορ­ντα­νέλ­λι, ο Ρόμπερτ Ουίλ­λιαμς, ο Γιώρ­γος Πολυ­χρο­νιά­δης, η Μπέσ­συ Αργυ­ρά­κη και η Κατε­ρί­να Αδαμαντίδου.

Η τελευ­ταία μέρα της Απο­κριάς, την Κυρια­κή 1 Μαρ­τί­ου, ξεκι­νά στις 12 το μεση­μέ­ρι μ’ ένα υπαί­θριο καλο­και­ρι­νό νησιώ­τι­κο πανη­γύ­ρι, από τον Νίκο Χάκα­ρο και την ορχή­στρα “Musicaroi”.

Μια ώρα αργό­τε­ρα, η πολυ­με­λής μπά­ντα χάλ­κι­νων και ξύλι­νων πνευ­στών και κρου­στών “Αγία Φαν­φά­ρα” στον πεζό­δρο­μο της Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του με σύγ­χρο­νες μελω­δί­ες από την Ελλά­δα, την ευρύ­τε­ρη βαλ­κα­νι­κή χερ­σό­νη­σο και την ανα­το­λι­κή Μεσόγειο.

Και στις 8 το βρά­δυ, η Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου και οι Boğaz Musique, θα ερμη­νεύ­σουν και θα παί­ξουν τρα­γού­δια από την παρά­δο­ση, το ρεμπέ­τι­κο, το λαϊ­κό, δικά της, και­νούρ­για και παλιές επι­τυ­χί­ες της κ.α.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων