- Διαφήμιση -

Ημέρες καριέρας ΟΑΕΔ: 60 επιχειρήσεις προσφέρουν 2.000 θέσεις εργασίας

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Intercontinental (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93) από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδή­λω­ση θα συμ­με­τά­σχουν περισ­σό­τε­ρες από 60 επι­χει­ρή­σεις από την Αττι­κή με 2.000 και πλέ­ον θέσεις εργα­σί­ας δια­φό­ρων ειδι­κο­τή­των και επι­πέ­δων εξειδίκευσης.

Η δήλω­ση ενδια­φέ­ρο­ντος συμ­με­το­χής βρί­σκε­ται στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-oaed

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων