- Διαφήμιση -

Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σε χώρους πολιτισμού ‑Ημερομηνίες και δράσεις

Οι εκπαι­δευ­τι­κές δρά­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στο Μου­σείο Λαϊ­κής Τέχνης και Παρά­δο­σης «Αγγε­λι­κή Χατζη­μι­χά­λη», στο Ψηφια­κό Μου­σείο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­νος, στην Πινα­κο­θή­κη, στο Κέντρο Τεχνών, στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Μελί­να» Δήμου Αθη­ναί­ων και στο Παι­δι­κό Μου­σείο της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων