- Διαφήμιση -

Αποκριές στην Αθήνα με 80 εκδηλώσεις σε 55 σημεία

Μια μεγά­λη απο­κριά­τι­κη φιέ­στα θα απλω­θεί στις γει­το­νιές της Αθή­νας τις επό­με­νες ημέ­ρες. Ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του δήμου Αθη­ναί­ων διορ­γα­νώ­νει 80 εκδη­λώ­σεις σε 55 σημεία της πόλης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων