- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Κηφισιά: Διάρρηξη με λεία χιλιάδων ευρώ σε μονοκατοικία της Κηφισιάς

Θύμα διάρ­ρη­ξης έπε­σε 77χρονη, που δια­μέ­νει σε μονο­κα­τοι­κία στην Κηφι­σιά, στην οδό Βασι­λίσ­σης Αμα­λί­ας. Όπως κατήγ­γει­λε η ίδια στο ΑΤ Κηφι­σιάς, οι δρά­στες μπή­καν στο σπί­τι την Τετάρ­τη 18 Ιανουα­ρί­ου, όταν η ίδια απουσίαζε.

Άγνω­στοι δρά­στες σε άγνω­στο χρό­νο είχαν κατα­φέ­ρει να εισέλ­θουν στην οικία της. Στην συνέ­χεια, όπως δια­πί­στω­σε η ίδια και κάλε­σε την Αστυ­νο­μία, οι δρά­στες εντό­πι­σαν δύο χρη­μα­το­κι­βώ­τια που είχε στο σπί­τι της, από τα οποία αφαίρεσαν…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων