- Διαφήμιση -

Περιφέρεια Αττικής: Πρόστιμο ύψους περίπου 700.000 ευρώ στα ΚΤΕΛ Αττικής

Βαρύ πρόστιμο ύψους περίπου 700.000 ευρώ επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής στην εταιρεία «ΚΤΕΛ Αττικής».

Οπως ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, «η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής στην εται­ρεία “ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε”, σε εφαρ­μο­γή του άρθρου 13 του ν. 2963/2001.

Συγκε­κρι­μέ­να, η εν λόγω εται­ρεία δεν ήταν συνε­πής με την υπο­χρέ­ω­σή της να κατα­βά­λει τις εισφο­ρές 1% και 3% επί των εισπρά­ξε­ών της, σύμ­φω­να με το άρθρο 13 του ν. 2963/2001, όπως αυτός συμπλη­ρώ­θη­κε και τρο­πο­ποι­ή­θη­κε με το ν. 4530/2018, για το χρο­νι­κό διά­στη­μα από 01-12-2003 έως και 31-12-2012 και από 01-01-2014 έως και 31-12-2015, ενώ παράλ­λη­λα εισέ­πρατ­τε τις εισφο­ρές από τους εξυ­πη­ρε­τού­με­νους επι­βά­τες μέσω των εισιτηρίων».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων