- Διαφήμιση -

Αυξημένη κίνηση στην λεωφόρο Αθηνών — Λαμίας λόγω τροχαίου

Αρκε­τά αυξη­μέ­νη κίνη­ση κατα­γρά­φε­ται στην κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στη Νέα Εθνι­κή Οδό Αθη­νών — Λαμί­ας, στο ύψος της οδού Τσού­ντα, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Λαμία, λόγω τροχαίου

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων