- Διαφήμιση -

Δεν έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά

Πολ­λά κομ­μά­τια του παζλ παρα­μέ­νουν ακό­μα ανα­πά­ντη­τα. Η αστυ­νο­μία ανα­λύ­ει υλι­κό από κάμε­ρες και προ­σπα­θεί να δια­λευ­κά­νει κρί­σι­μες λεπτομέρειες.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Παια­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων