- Διαφήμιση -

Στόχος επιθέσεων τα ηλεκτρικά ποδήλατα στην Αθήνα

Τον τελευ­ταίο και­ρό έχει παρα­τη­ρη­θεί μεγά­λη έξαρ­ση των περι­στα­τι­κών κλο­πών και βαν­δα­λι­σμών των ηλε­κτρι­κών ποδη­λά­των στην Αθή­να. Αυτό ανά­γκα­σε την εται­ρεία RideMovi να τα απο­σύ­ρει από τους δρό­μους της Αθή­νας, προσωρινά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων