- Διαφήμιση -

Παρασκευή 10/2‑Κλειστά σχολεία στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

Το κρύο και ο παγε­τός παρα­μέ­νουν, γι’ αυτό και ήδη έχουν ληφθεί απο­φά­σεις για κλει­στά σχο­λεία την Παρα­σκευή 10 Φεβρουα­ρί­ου στη χώρα.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, σε πολύ περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό των Δήμων στους οποί­ους συνε­χί­ζουν τα προ­βλή­μα­τα της κακο­και­ρί­ας θα παρα­μεί­νουν κλει­στά και αύριο Παρα­σκευή 10 Φεβρουα­ρί­ου τα σχο­λεία πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαίδευσης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων