- Διαφήμιση -

Πλημμύρες Μάνδρας: Αθώα κρίθηκε η Ρένα Δούρου

Οκτώ καταδίκες

Την αθώ­ω­ση της πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χη Ρένας Δού­ρου ομό­φω­να, καθώς και ακό­μα 12 κατη­γο­ρού­με­νων για τις φονι­κές πλημ­μύ­ρες της Μάν­δρας το 2017, που οδή­γη­σαν 25 πολί­τες στο θάνα­το, απο­φά­σι­σε το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο της Αθή­νας. Το δικα­στή­ριο κήρυ­ξε κατά πλειο­ψη­φία ένο­χους οκτώ κατηγορούμενους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων