- Διαφήμιση -

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ — Μαρία Ραμματά: Δημόσιες Πολιτικές

Πολίτες και Διαβούλευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Παρα­σκευή, 2 Σεπτεμ­βρί­ου 2022 και ώρα 18.30

Ιωνι­κό Κέντρο ( Λυσί­ου 11, Πλάκα)

Οι εκδό­σεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου της Μαρί­ας Ραμματά:

Δημό­σιες Πολιτικές 

Πολί­τες και Δια­βού­λευ­ση στην Ελλά­δα και το εξωτερικό

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων