- Διαφήμιση -

Τα άγνωστα οχυρά της αρχαίας Αθήνας που βρίσκονται δίπλα μας

Από τα Βόρεια Προάστεια ως το Σούνιο

Στην ελλη­νι­στι­κή επο­χή η Αθή­να διέ­θε­τε ένα από τα καλύ­τε­ρα αμυ­ντι­κά συστή­μα­τα μέσω των οχυ­ρω­μα­τι­κών έργων που διέ­θε­τε. Το Θεμι­στό­κλειο τεί­χος, το Πελα­σγι­κό τεί­χος, το Κονώ­νειο τεί­χος, τα Μακρά Τεί­χη, στον Ραμνού­ντα (Βορειο­α­να­το­λι­κή Αττι­κή), στην Ελευ­σί­να, στη Φυλή, στο Σού­νιο, στο Καστρά­κι Ερυ­θραί­ας, στο Αγριε­λί­κι στο Μαρα­θώ­να, τΟ Δέμας στα Ανω Λιόσια.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Αρχαιο­λο­γία σήμε­ρα Archeology Today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων