- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πέτρινα: Ένα «χωριό» κρυμμένο στο κέντρο της Αθήνας

Η άλλο­τε κακό­φη­μη φτω­χο­γει­το­νιά στην περιο­χή των Πετρα­λώ­νων είναι πλέ­ον μία από τις πιο γρα­φι­κές συνοι­κί­ες της πόλης.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων