- Διαφήμιση -

Ανησυχία για 40 παιδιά ευπαθών οικογενειών από τα σχολεία της Αττικής

Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία σχετικά με τα αγνοούμενα παιδιά από σχολεία της Αττικής.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, σε έγγρα­φο που έστει­λε τη Δευ­τέ­ρα (14/2) η Περι­φε­ρεια­κή Διεύ­θυν­ση Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Α’ Αθη­νών σε όλα τα σχο­λεία του κέντρου της Αθή­νας, υπάρ­χουν 40 ονό­μα­τα παι­διών τα οποία δεν έχουν πάει εδώ και πολύ και­ρό στο σχο­λείο τους και απου­σιά­ζουν συστη­μα­τι­κά και αδικαιολόγητα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων