- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Η ανακοίνωση για τον γιατρό που έκανε εικονικούς εμβολιασμούς

Πετούσε στα σκουπίδια εμβόλια κατά του κορωνοϊού

Ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με τον για­τρό, ο οποί­ος έκα­νε, όπως ανα­φέ­ρε­ται στην καταγ­γε­λία “μαϊ­μού” εμβό­λια για να δώσει πιστο­ποι­η­τι­κά σε δικούς του, πετώ­ντας τα εμβό­λια στα σκουπίδια.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων