- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΠΥΣΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ

Τα εναπομείναντα οργανικά κενά όπως καταγράφηκαν από το ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας

Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Ενόψει των μεταθέσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 37407/Ε2/08-03-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, καθώς και του…
Διαβάστε περισσότερα...