- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΓΛΩΣΣΑ

«Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει …και κόκαλα τσακίζει

Ειδικού Συνεργάτη «Τω καιρώ εκείνω» η ανθρωπότητα είχε καβαλήσει το καλάμι και αποφάσισε να κατασκευάσει στη Βαβυλώνα (Βαβέλ) ένα πύργο, τόσο ψηλό, που να φτάνει ως το Θεό. Κι όπως μας αφηγείται ο μύθος, ο Θεός θύμωσε πολύ με την αναίδεια…
Διαβάστε περισσότερα...