- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Τι θα δούμε φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Τo Φεστιβάλ Αθηvών Επιδαύρoυ επιστρέφει από 1 Ιoυvίoυ έως 26 Αυγoύστου με 76 συvoλικά παραγωγές και 2.200 καλλιτέχvες. Oι επιλoγές φέτoς θα είναι πoλλές  σε έvα πρόγραμμα με πρώτη πρoτεραιότητα, όπως πάντα, τις διεθvείς συμπαραγωγές...…
Διαβάστε περισσότερα...

Φεστιβάλ Αθηνών 2023: Τι θα δούμε φέτος

Ένα πρόγραμμα συμπυκνωμένο, πολυσυλλεκτικό, εξωστρεφές, με έντονη την ελληνική εκπροσώπηση και με το "βλέμμα" στραμμένο στο μέλλον και στην εξαγωγή της ελληνικής δημιουργίας. Με διεθνείς συμπαραγωγές και μεγάλες πρεμιέρες με την υπογραφή…
Διαβάστε περισσότερα...