- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Δώρο Πάσχα 2019: Πότε καταβάλλεται — Πώς να υπολογίσετε το πόσο που δικαιούστε

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε…
Διαβάστε περισσότερα...