- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 56 ατόμων στο Δήμο Περιστερίου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από…
Διαβάστε περισσότερα...