- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Σπάτα: Αυτό είναι το πλάνο για το νέο γήπεδο

Αυτό είναι τα σχέ­δια για το νέο γήπε­δο στα Σπά­τα το οποίο προ­χω­ρά τόσο εσω­τε­ρι­κά όσο και εξω­τε­ρι­κά τις εργα­σί­ες του.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:
Σπά­τα Αρτέ­μι­δα σήμερα
Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Ταχυμεταφορές Παπαδόπουλος
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων