- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Προς Φιλοθέη, Χαλάνδρι, ΟΑΚΑ και Πεύκη! κινείται το μετρό

Ο υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Κώστας Αχ. Καρα­μαν­λής, σε συνέ­ντευ­ξή του στο Αθη­ναϊ­κό και Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ανέ­λυ­σε την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης για τις συγκοι­νω­νί­ες και την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που καλεί­ται να δια­χει­ρι­στεί. Μετα­ξύ άλλων μίλη­σε και για την πορεία του μετρό και τα έργα που είναι σε εξέ­λι­ξη ή που πρό­κει­ται να γίνουν.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Οι Συγκοι­νω­νί­ες σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων