- Διαφήμιση -

Στην Αθήνα η Μαύρη Θύελλα

Αισιο­δο­ξία επι­κρα­τεί σε όλα τα στρα­τό­πε­δα για θετι­κό απο­τέ­λε­σμα, η Σαντο­ρί­νη στο Ελ Πάσο με την Καλ­λι­θέα, ο Ιάλυ­σος στο Αιγά­λεω με το Σίτι και βέβαια η Μαύ­ρη Θύελ­λα στον Ασπρό­πυρ­γο – έχει θεω­ρη­τι­κά το πιο εύκο­λο έργο – με την αδύ­να­μη φέτος τοπι­κή ομάδα.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων