- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Τριών Ιεραρχών 2020: Καταργείται η αργία στα σχολεία

Ειδικότερα, με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» που…
Διαβάστε περισσότερα...