- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Biopolitics International Organisation

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Φυσικό περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις στον Bιοτουρισμό - Δήμος Ιεράπετρας, Πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις", η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής παρουσιάζει βίντεο ευαισθητοποίησης για τo…
Διαβάστε περισσότερα...