Ένοπλη ληστεία σε σουπερμάρκετ στον Χολαργό

Οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα πέντε λεπτά πριν κατεβάσει ρολά και αφού ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες άδειασαν δύο ταμεία

Ένο­πλη ληστεία σε σού­περ μάρ­κετ στον Άνω Χολαρ­γό πραγ­μα­το­ποί­η­σαν χθές το βρά­δυ, στις 20.55, δύο κου­κου­λο­φό­ροι. Οι δρά­στες εισέ­βα­λαν στο κατά­στη­μα πέντε λεπτά πριν κατε­βά­σει ρολά και αφού ακι­νη­το­ποί­η­σαν υπαλ­λή­λους και πελά­τες άδεια­σαν δύο ταμεία.

Στη συνέ­χεια, διέ­φυ­γαν πεζοί. Αστυ­νο­μι­κοί της ομά­δας ΔΙΑΣ ερεύ­νη­σαν την περιο­χή, ωστό­σο προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία σύλ­λη­ψη. Η Αστυ­νο­μία εξε­τά­ζει το υλι­κό από τις κάμε­ρες, όπως και κάθε επι­πλέ­ον στοι­χείο.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων