- Διαφήμιση -

Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε φλεγόμενο διαμέρισμα στον Άλιμο

Πυροσβέστες την κατέβασαν σώα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της

Μία γυναί­κα απε­γκλω­βί­στη­κε από φλε­γό­με­νο δια­μέ­ρι­σμα 1ου ορό­φου στον Άλι­μο, από ισχυ­ρές δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής, που έσπευ­σαν στο σημείο.

Συγκε­κρι­μέ­να, οι πυρο­σβέ­στες κατά­φε­ραν να απο­μα­κρύ­νουν με τη χρή­ση κλί­μα­κας την ένοι­κο του δια­με­ρί­σμα­τος πολυ­κα­τοι­κί­ας επί της οδού Πλειά­δων, η οποία είχε βγει στο μπαλ­κό­νι, για να γλι­τώ­σει από τις φλό­γες. Ευτυ­χώς η γυναί­κα είναι καλά στην υγεία της.

Στο συμ­βάν επι­χεί­ρη­σαν 14 πυρο­σβέ­στες με έξι οχή­μα­τα. Τα αίτια της πυρ­κα­γιάς διε­ρευ­νό­νται από την αρμό­δια υπη­ρε­σία της Πυροσβεστικής.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων