- Διαφήμιση -

Σύνταγμα: Αντιπολεμική διαμαρτυρία για την Ουκρανία

«Αλληλεγγύη στον λαό της Ουκρανίας»

«Αλλη­λεγ­γύη στον λαό της Ουκρα­νί­ας», «Έδα­φος για τη διπλω­μα­τία της ειρή­νης» είναι μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα στα πλα­κάτ, που κρα­τά η ομά­δα «Απρό­σω­ποι» (τα πρό­σω­πά τους είναι καλυμ­μέ­να με άσπρες μάσκες), μέλος της διε­θνούς οργά­νω­σης «Κόσμος χωρίς πολέ­μους και βία».….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων