- Διαφήμιση -

Ληστεία στο Σύνταγμα: Διάρρηξη με λεία «μαμούθ» στα γραφεία εταιρείας – Πήραν 500.000 ευρώ

Ήξεραν ακριβώς που να χτυπήσουν οι διαρρήκτες, οι οποίοι εισέβαλαν σε γραφείο τεχνικής εταιρίας και η λεία τους ήταν τεράστια.

Μία διάρ­ρη­ξη — μαμούθ στα γρα­φεία τεχνι­κής εται­ρεί­ας στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και λεία που φέρε­ται να φτά­νει τις 500.000 ευρώ έχει μπει στο μικρο­σκό­πιο της Ασφά­λειας Αττικής.

Σύμ­φω­να με όσα έχουν γίνει γνω­στά ο ιδιο­κτή­της της εται­ρεί­ας, κατήγ­γει­λε το περι­στα­τι­κό τη Δευ­τέ­ρα 8/4 όταν μπή­κε στο δια­μέ­ρι­σμα που χρη­σι­μο­ποιού­σε ως έδρα και είδε το χρη­μα­το­κι­βώ­τιο άδειο.

Οι ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι κατέ­θε­σε πως εντός του χρη­μα­το­κι­βω­τί­ου βρί­σκο­νταν το ποσό των 500.000 ευρώ το οποίο έκα­νε… φτερά.

Οι Αρχές εξε­τά­ζουν με ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή την υπό­θε­ση και συλ­λέ­γουν υλι­κό από κάμε­ρες ασφαλείας.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων