- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΣ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών-180 χρόνια από τη θεμελίωσή του

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι ερευνητικό κέντρο στην Αθήνα και αστεροσκοπείο, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων . Θεμελιώθηκε στις 28 Ιουνίου του 1842. Εμπνευστής του ήταν ο Μακεδόνας …
Διαβάστε περισσότερα...