- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΤΡΑΣ

Το ανεκπλήρωτο όραμα της ελευθερίας ισότητας, αδελφότητας και το ζητούμενο της αυθεντικής…

του Βασίλη Τακτικού. Πρόκειται για μελέτη του Καθηγητή κοινωνιολογίας Ανδρέα Λύτρα «η δημοκρατία του κοινωνικού μέλλοντός μας». ε Η μελέτηξετάζει την εξέλιξη στις τρείς βασικές αρχές, στις οποίες οικοδομήθηκε το όραμα της νεωτερικότητας,…
Διαβάστε περισσότερα...