- Διαφήμιση -

Μποτιλιάρισμα τώρα στον Κηφισό

Η μετε­ω­ρο­λο­γι­κή πρό­βλε­ψη για βρο­χή ίσως έκα­νε πολ­λούς συμπο­λί­τες μας να  επι­λέ­ξουν  τα αυτο­κί­νη­τά τους για τη μετα­κί­νη­ση. Απο­τέ­λε­σμα πολ­λοί δρό­μοι στην Αττι­κή να έχουν επι­βα­ρυν­θεί και  με τον Κηφι­σό αυτή τη στιγ­μή να έχει “κολ­λή­σει”

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αττι­κή σήμε­ρα Attiki today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων