Βίντεο από την δραματική διάσωση στο φλεγόμενο σπίτι στην Κυψέλη

Και οι τρεις ένοικοι βρέθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα

Φωτιά ξέσπα­σε το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής σε υπό­γειο δια­με­ρί­σμα­τος στην Κυψέ­λη στη συμ­βο­λή των οδών Κρό­νου και Ερα­σμιας.

Στο σημείο βρέ­θη­καν αμέ­σως οι δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής. Ένας άνδρας έσπα­σε την είσο­δο με βαριο­πού­λα. Κάτοι­κοι σχη­μά­τι­σαν ανθρώ­πι­νη σκά­λα και προ­σπά­θη­σαν να απε­γκλω­βί­σουν έναν άνθρω­πο που βρι­σκό­ταν στο υπό­γειο.

Ένας έσπα­σε την πόρ­τα και οι τρεις ένοι­κοι βρέ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο με εγκαύ­μα­τα.

Τόσο οι εικό­νες από το σημείο αλλά και το βίντεο από τις στιγ­μές της δρα­μα­τι­κής διά­σω­σης συγκλο­νί­ζουν.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων