Δύο συλλήψεις αλλοδαπών στην Κυψέλη -Είχαν ρημάξει στις κλοπές πεζούς και οχήματα

Ένας 16χρονος Αλγερινός και ένας 35χρονος ομοεθνής του συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενοι για κλοπές από πεζούς και οχήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, οι δύο δρά­στες εντο­πί­στη­καν στην περιο­χή της Κυψέ­λης, έχο­ντας στην κατο­χή τους δια­βα­τή­ριο, ταυ­τό­τη­τα και άλλα αντι­κεί­με­να τρί­του προ­σώ­που, την προ­έ­λευ­ση των οποί­ων δεν μπο­ρού­σαν να δικαιο­λο­γή­σουν και για αυτόν τον λόγο προ­σή­χθη­σαν στο Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Ομο­νοί­ας.

Συλ­λή­ψεις για επτά περι­πτώ­σεις κλο­πών

Όπως εξα­κρι­βώ­θη­κε από την έρευ­να που ακο­λού­θη­σε, οι δύο κακο­ποιοί νωρί­τε­ρα είχαν αφαι­ρέ­σει τα παρα­πά­νω από τον χώρο απο­σκευών αυτο­κι­νή­του αλλο­δα­πής, που ήταν σταθ­μευ­μέ­νο στην Πλα­τεία Βάθη.
Έως τώρα έχουν εξι­χνια­στεί επτά περι­πτώ­σεις κλο­πών από πεζούς και οχή­μα­τα σε διά­φο­ρα σημεία του κέντρου της Αθή­νας. Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών. Μεσα στην εβδο­μά­δα συνε­λή­φθη και ένας 36χρονος επί­σης για κλο­πές αλλά και εξα­πά­τη­ση ηλι­κιω­μέ­νων.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων