- Advertisement -

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 33χρονου στα Πατήσια

Συνελήφθησαν δύο Αφγανοί και αναζητείται άλλος ένας για το θάνατο ομοεθνούς τους

Εξι­χνιά­σθη­κε από το Τμή­μα Εγκλη­μά­των κατά Ζωής της Ασφά­λειας Αττι­κής η δολο­φο­νία 33χρονου αλλο­δα­πού, αφγα­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας, που δια­πρά­χθη­κε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας στην περιο­χή των Πατησίων.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την Αστυ­νο­μία, το θύμα μετέ­βη σε καφε­τέ­ρια στην οδό Αχαρ­νών στα Πατή­σια και έπει­τα από δια­πλη­κτι­σμό, για άγνω­στη αιτία, με ομά­δα ομο­ε­θνών του, πυρο­βό­λη­σε ενα­ντί­ον τους. Ακο­λού­θη­σε η κατα­δί­ω­ξή του από άτο­μα, που έφε­ραν μαχαί­ρια, τα οποία τον πρό­λα­βαν και τον τραυ­μά­τι­σαν θανάσιμα.

Λίγη ώρα μετά το επει­σό­διο, στο σημείο που έπε­σε νεκρός και σε κοντι­νή από­στα­ση, βρέ­θη­καν τραυ­μα­τι­σμέ­νοι και μετα­φέρ­θη­καν στον Ευαγ­γε­λι­σμό, μαζί με τον 33χρονο, δύο ακό­μα Αφγα­νοί ηλι­κί­ας 26 και 28 ετών, οι οποί­οι όπως προ­έ­κυ­ψε από την έρευ­να, είχαν ενερ­γό συμ­με­το­χή στην ανθρω­πο­κτο­νία, γι’ αυτό και συνε­λή­φθη­σαν. Επί­σης, ταυ­το­ποι­ή­θη­κε και ανα­ζη­τεί­ται ένας 28χρονος συνερ­γός τους.

- Advertisement -

Από την αυτο­ψία στην περιο­χή, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν ένα πιστό­λι, δύο μαχαί­ρια και ένας κάλυ­κας. Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, ενώ η έρευ­να για την ταυ­το­ποί­η­ση των υπό­λοι­πων δρα­στών, συνεχίζεται.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων