Πού βγαίνουμε στο Κουκάκι;

Παρόλο που μάλλον θα δυσκολευτείτε λίγο με το παρκάρισμα, το Κουκάκι αποτελεί ιδανικό προορισμό για την βραδινή σας διασκέδαση.

Δίπλα στην Ακρό­πο­λη, μια ανά­σα από τον λόφο Φιλο­πάπ­που και κοντά στη λεω­φό­ρο Συγ­γρού, είναι μια περιο­χή για όλα τα γού­στα. Εδώ θα βρεί­τε ρετρό νοσταλ­γι­κά καφέ, συνερ­γα­τι­κά καφε­νεία, τσι­που­ρά­δι­κα, αλλά και πολύ όμορ­φα μπα­ρά­κια.

 

Λέλος
Τρί­που 2

Στον Λέλο θα φάτε την πιο νόστι­μη σπι­τι­κή πίτσα, την οποία μπο­ρεί­τε να συνο­δέ­ψε­τε με κρα­σί, τσί­που­ρο ή μπύ­ρα. Αν είστε τυχε­ροί μάλι­στα θα ακού­σε­τε live μου­σι­κές από τα πιο ωραία σχή­μα­τα της Αθή­νας.

 

Το Παγκά­κι
Γ. Ολυ­μπί­ου 17–19

Εδώ η ατμό­σφαι­ρα είναι χαλα­ρή και αρκε­τά εναλ­λα­κτι­κή. Το Παγκά­κι είναι μια κολ­λε­κτί­βα που στη­ρί­ζει έμπρα­κτα το δίκαιο εμπό­ριο, συνερ­γα­ζό­με­νη με μικρούς παρα­γω­γούς για τους μεζέ­δες που σερ­βί­ρει. Σίγου­ρα θα φύγε­τε «πιω­μέ­νοι» καθώς οι τιμές του είναι ιδιαί­τε­ρα δελε­α­στι­κές: 5€ το ποτό, 1,5€ το κρα­σί σε ποτή­ρι.

 

Μπελ Ρέυ
Φαλή­ρου 88 & Γ. Ολυ­μπί­ου

Από τότε που συστή­θη­κε στο αθη­ναϊ­κό κοι­νό κέρ­δι­σε τις εντυ­πώ­σεις. Εδώ θα έχε­τε την ευκαι­ρία να φάτε πεντα­νό­στι­μο brunch και να δοκι­μά­σε­τε νοστι­μό­τα­τα κοκτέιλ, όπως το Brujas με Don Julio, πιπε­ριά χαλα­πέ­νιο, μαντα­ρί­νι και λάιμ ή το Lydian με λικέρ μαστί­χα, καμπάρ, κουμ κουάτ, και λάιμ.

 

Lotte
Τσά­μη Καρα­τά­σου 2

Απα­λά παστέλ χρώ­μα­τα με πρω­τα­γω­νι­στή το φιστι­κί, φρέ­σκα λου­λού­δια που μοσχο­βο­λούν, τσί­γκι­να μπρί­κια, φλο­ράλ κουρ­τι­νά­κια, καρα­μέ­λες τσάρ­λε­στον, vintage βαλί­τσες κι άλλα αντι­κεί­με­να, βερα­μάν πορ­τμα­ντό συν­θέ­τουν το μαγι­κό σκη­νι­κό σε αυτό το καφέ. Πίνο­ντας τα ζεστά ροφή­μα­τα, μπο­ρεί­τε να απο­λαύ­σε­τε  τη μου­σι­κή του Μάνου Χατζι­δά­κι ή ακό­μα και κλα­σι­κή μου­σι­κή ή jazz.

 

Ασύμ­με­τρο
Γεωρ. Ολυ­μπί­ου 14

Ένα μαγα­ζί φίλων, που εκτός από καλό τσί­που­ρο θα βρεις πολύ καλό ρακό­με­λο αλλά και γευ­στι­κό­τα­το οινό­με­λο. Θα ευχα­ρι­στη­θείς ένα χαλα­ρό ποτό στην μπά­ρα ή θα απο­λαύ­σεις το καλο­καί­ρι την πλα­τεία με πολύ ιδιαί­τε­ρα δρο­σε­ρά κοκτέιλ. Κάθε μήνα φιλο­ξε­νεί events που θα σε κάνουν να ξενυ­χτή­σεις.

 

 

Πηγή tvxs.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων