Συνθήματα κατά Μπακογιάννη στην πλατεία Εξαρχείων

Έβαψαν με σπρέι το άγαλμα στο κέντρο της πλατείας

Άγνω­στοι έγρα­ψαν με σπρέι υβρι­στι­κά συν­θή­μα­τα κατά του Δημάρ­χου Αθη­ναί­ων, Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη στην πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων.

Συγκε­κρι­μέ­να, στο άγαλ­μα που βρί­σκε­ται στο κέντρο της πλα­τεί­ας, οι άγνω­στοι έγρα­ψαν «Δήμαρ­χε το βρώ­μι­κο 89 έγι­νε μισή δου­λειά», ανα­φε­ρό­με­νοι στη δολο­φο­νία του Παύ­λου Μπα­κο­γιάν­νη από την «17 Νοέμ­βρη» καθώς και το σύν­θη­μα «Φόκο στους μπά­τσους».

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων