Πανεπιστημιακός καταγγέλει ξυλοδαρμό του στα Εξάρχεια

Σύμφωνα με τον 50χρονο το περιστατικό συνέβη πλησίον του Α.Τ της περιοχής

Ένα περι­στα­τι­κό ξυλο­δαρ­μού καθη­γη­τή Πανε­πι­στη­μί­ου λίγα μέτρα από το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα Εξαρ­χεί­ων, ήρθε στη δημο­σιό­τη­τα μέσα από ρεπορ­τάζ στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Alpha. Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία, ένας καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου έπε­σε θύμα ξυλο­δαρ­μού από αγνώ­στους, οι οποί­οι διέ­φυ­γαν.

Ο 50χρονος άνδρας βρι­σκό­ταν το βρά­δυ στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Μαυ­ρο­μι­χά­λη και Καλ­λι­δρο­μί­ου όταν δέχτη­κε την επί­θε­ση:

«Με κλω­τσού­σαν και τα έξι άτο­μα μαζί. Δεν αντι­στά­θη­κα καθό­λου κι όμως εκεί­νοι συνέ­χι­ζαν να με χτυ­πούν. Σε μικρή από­στα­ση βρί­σκε­ται το αστυ­νο­μι­κό τμή­μα. Τα Εξάρ­χεια ήταν και θα παρα­μεί­νουν άβα­το. Κανείς δεν με βοή­θη­σε και αυτοί δεν φοβού­νται τίπο­τα».

Στο ρεπορ­τάζ γίνε­ται λόγος επί­σης για «βελ­τιω­μέ­νη εικό­να» που επι­κρα­τεί στους χώρους γύρω από τα πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα (Νομι­κή, Πολυ­τε­χνείο, ΑΣΟΕΕ) με τον περιο­ρι­σμό των παρά­νο­μων μικρο­πω­λη­τών ενώ ανα­φέ­ρε­ται ότι έχει μειω­θεί και ο αριθ­μός όσων κάνουν χρή­ση ναρ­κω­τι­κών, έξω από αυτά.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων