Εξάρχεια : Αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά με προσαγωγές και συλλήψεις

Συνολικά, οι αρχές προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο έγιναν συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στα Εξάρχεια.

Αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση για την κατα­πο­λέ­μη­ση της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας και της δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών έλα­βε χώρα το από­γευ­μα της Κυρια­κής στα Εξάρ­χεια και συγκε­κρι­μέ­να στην πλα­τεία και τους γύρω δρό­μους.

Συνο­λι­κά, οι αρχές προ­χώ­ρη­σαν σε πέντε προ­σα­γω­γές, εκ των οποί­ων οι δύο έγι­ναν συλ­λή­ψεις για δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών.

Στην επι­χεί­ρη­ση συμ­με­τεί­χαν αστυ­νο­μι­κοί της ΟΠΚΕ, καθώς και αστυ­νο­μι­κοί της Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών και της ομά­δας ΔΙΑΣ.

Η σημε­ρι­νή επι­χεί­ρη­ση εντάσ­σε­ται στο γενι­κευ­μέ­νο επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο δρά­σε­ων στην περιο­χή των Εξαρ­χεί­ων.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων