Εισβολή Ρουβίκωνα στον «Ευαγγελισμό»

Ανέβηκαν μέχρι το γραφείο της διοικήτριας

Η αναρ­χι­κή συλ­λο­γι­κό­τη­τα Ρου­βί­κω­νας προ­χώ­ρη­σε σε παρέμ­βα­ση στη διοί­κη­ση του νοσο­κο­μεί­ου «Ευαγ­γε­λι­σμός»

Με μακρο­σκε­λές κεί­με­νο της στο Athens.indymedia.org η συλ­λο­γι­κό­τη­τα ανέ­βη­κε μέχρι το γρα­φείο της διοι­κή­τριας.

 

Πηγή www.news.gr

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ
Comments (0)
Add Comment