Κορονοϊός: «Μην γίνεις σαν τον Γιώργο» — Το βίντεο που προειδοποιεί

Κορονοϊός στην Ελλάδα: Το νέο βίντεο της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι» έχει για πρωταγωνιστή τον Γιώργο.

«Ο Γιώρ­γος σηκώ­θη­κε από το κρεβ­βά­τι αλλά είχε βήχα. Κι αντί να μεί­νει σπί­τι, πήγε στη δου­λειά, στο γυμνα­στή­ριο, στους γονείς του…», ανα­φέ­ρει το βίντεο της καμπά­νιας και συνε­χί­ζει δεί­χνο­ντας ποιες ήταν οι επι­πτώ­σεις.

Το νέο αυτό βίντεο απο­τε­λεί μια ακό­μα προ­σπά­θεια προ­κει­μέ­νου να πει­στούν οι πολί­τες να παρα­μεί­νουν στο σπί­τι τους, ειδι­κά αν έχουν συμ­πτώ­μα­τα.

 

Πηγή newsbomb.gr

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
Comments (0)
Add Comment