Θετικός στον κορονοϊό ο Βαγγέλης Μαρινάκης! Η ανάρτησή του

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα social media ότι προσβλήθηκε από τον κορονοϊό.

Ο Βαγ­γέ­λης Μαρι­νά­κης έκα­νε γνω­στό μέσα από ανάρ­τη­σή του στα social media, ότι έχει νοσή­σει με τον κορο­νο­ϊό. “Ο γνω­στός ιός με “επι­σκέ­φθη­κε” και θεώ­ρη­σαν υπο­χρέ­ω­σή μου να το δημο­σιο­ποι­ή­σω. Νιώ­θω καλά και λαμ­βά­νω όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα και πει­θαρ­χώ στις οδη­γί­ες των για­τρών και το ίδιο συνι­στώ στους συμπο­λί­τες μου. Περα­στι­κά σε όλους μας” ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο ιδιο­κτή­της της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός στην ανάρ­τη­σή του.

 

Πηγή www.newsit.gr

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
Comments (0)
Add Comment