Στα γραφεία της ΑΕΚ ο Καρέρα

Έτοιμος να σφραγίσει τη συμφωνία του με την ΑΕΚ ο Μάσιμο Καρέρα που έφτασε στα γραφεία της ΠΑΕ για τις υπογραφές

Από το Σάβ­βα­το υπάρ­χει ορι­στι­κή συμ­φω­νία μετα­ξύ ΑΕΚ και Μάσι­μο Καρέ­ρα με τον Ιτα­λό να ανα­λαμ­βά­νει την τεχνι­κή ηγε­σία της Ένω­σης.

Μάλι­στα το βρά­δυ είχε βρε­θεί και στο ΟΑΚΑ όπου παρα­κο­λού­θη­σε την ανα­μέ­τρη­ση της νέας του ομά­δας κόντρα στον Πανιώ­νιο παίρ­νο­ντας μια πρώ­τη γεύ­ση.

Το μόνο που απέ­με­νε ήταν οι υπο­γρα­φές και οι επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις κάτι που ανα­μέ­νε­ται να συμ­βεί από λεπτό σε λεπτό αφού ο 55χρονος τεχνι­κός βρί­σκε­ται εδώ και λίγη ώρα στα γρα­φεία της ομά­δας.

 

Πηγή in.gr

ΑΕΚΚΑΡΕΡΑΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Comments (0)
Add Comment