Ιωνικός Νικαίας- Περιστέρι 100–95 (77–77, 85–85 παρ.)

Ο Ιωνικός Νικαίας σε ένα ματς που έσπασαν καρδιές, νίκησε 100-95 το Περιστέρι, ύστερα από δύο παρατάσεις, με τον Στιβ Μπαρτ να σημειώνει 35 πόντους. Ανέβηκε ακόμα περισσότερο η ομάδα του Νίκου Βετούλα. Πρώτη ήττα των Περιστεριωτών με τον Παπανικολόπουλο στον πάγκο τους.

Ο Ιωνι­κός Νικαί­ας σε ένα ματς που έσπα­σαν καρ­διές, νίκη­σε 100–95 το Περι­στέ­ρι, ύστε­ρα από δύο παρα­τά­σεις, με τον Στιβ Μπαρτ να σημειώ­νει 35 πόντους. Ανέ­βη­κε ακό­μα περισ­σό­τε­ρο η ομά­δα του Νίκου Βετού­λα. Πρώ­τη ήττα των Περι­στε­ριω­τών με τον Παπα­νι­κο­λό­που­λο στον πάγκο τους.

Ο Ιωνι­κός προη­γή­θη­κε 10–8 και 14–11 με αιχ­μή του δόρα­τος τον Λου­κά Μαυ­ρο­κε­φα­λί­δη, ο οποί­ος κυριαρ­χού­σε στις ρακέ­τες, με το Περι­στέ­ρι να έχει σε καλή μέρα τον Μορέι­ρα. Το πρώ­το δεκά­λε­πτο βρή­κε μπρο­στά τους γηπε­δού­χους με 25–22.

Στη δεύ­τε­ρη περί­ο­δο, κυριάρ­χη­σαν οι άμυ­νες με τον Μαυ­ρο­κε­φα­λί­δη να δίνει και πάλι το προ­βά­δι­σμα στους γηπε­δού­χους με 29–27, 4:30 πριν το τέλος του ημι­χρό­νου. Οι ομά­δες πήγαν στην ανά­παυ­λα με το σκορ 37–33 υπέρ των γηπε­δού­χων, με καλά­θι του Χαρα­λα­μπό­που­λου.

Με Μορέι­ρα και Βασι­λό­που­λο, οι φιλο­ξε­νού­με­νοι πήραν προ­βά­δι­σμα 44–50, αλλά ο Ιωνι­κός με τον Μπαρτ προη­γή­θη­κε προη­γή­θη­κε 53–52. Το τρί­το δεκά­λε­πτο λοι­πόν ολο­κλη­ρώ­θη­κε με 58–55 υπέρ της ομά­δας του Νίκου Βετού­λα.

Με συνε­χό­με­νους πόντους του Στιβ Μπαρτ ο Ιωνι­κός προη­γή­θη­κε 69–65, αλλά με Γκρέι και Μορέι­ρα, οι φιλο­ξε­νού­με­νοι προη­γή­θη­καν 71–69. Ο Χαρα­λα­μπό­που­λος με καλά­θι δια­μόρ­φω­σε το 77–73, 40 δευ­τε­ρό­λε­πτα πριν το τέλος, αλλά το ματς δεν είχε τελειώ­σει. Ο Χαρα­λα­μπό­που­λος έστει­λε τον Μορέι­ρα στις βολές στα 3 δευ­τε­ρό­λε­πτα και εκεί­νος με δύο εύστο­χες έστει­λε το παι­χνί­δι στην παρά­τα­ση.

Εκεί όμως δεν ξεκα­θά­ρι­σαν τα πράγ­μα­τα. Παρά το γεγο­νός ότι οι φιλο­ξε­νού­με­νοι προη­γή­θη­καν 84–80, έδω­σαν την ευκαι­ρία στον Ιωνι­κό να επι­στρέ­ψει στο παι­χνί­δι. Ο Μπαρτ έδω­σε το προ­βά­δι­σμα με 85–84, ο Μορέι­ρα ισο­φά­ρι­σε, για να οδη­γη­θού­με σε δεύ­τε­ρη παρά­τα­ση.

Ο Σμιθ με τρί­πο­ντο έβα­λε μπρο­στά το Περι­στέ­ρι με 90–89, ο Χαρα­λα­μπό­που­λος έκα­νε το 91–90, για να απα­ντή­σει ο Μορέι­ρα με κάρ­φω­μα για το 91–92. Με το σκορ στο 93–92, ο Χαρα­λα­μπό­που­λος με τρί­πο­ντο, δια­μόρ­φω­σε το 96–92, γέρ­νο­ντας ορι­στι­κά την πλά­στιγ­γα υπέρ των γηπε­δού­χων.

Τα δεκά­λε­πτα: 25–22, 37–33, 58–55, 77–77, 85–85, 100–95.

 

Πηγή in.gr

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣΜΠΑΣΚΕΤΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Comments (0)
Add Comment