«Ασημένιος» ο Πετρούνιας- Δυσκολεύει η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κότμπους

Εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λο είναι πλέ­ον το έργο του Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια όσο αφο­ρά την πρό­κρι­ση του στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 2020.

Ο «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης του Ρίο 2016 πήρε το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του Κότμπους με 14.866 ενώ ο Κινέ­ζος Γιανγκ Λιου πήρε το 3ο του χρυ­σό στη σει­ρά με 15.133.

Ο Λευ­τέ­ρης έδει­ξε σαφώς βελ­τιω­μέ­νος σε σχέ­ση με το Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα της Στουρ­γάρ­δης αλλά η κακή του έξο­δος του στοί­χι­σε το χρυ­σό.

Τώρα με τον Κινέ­ζο να έχει 3 χρυ­σά ο Πετρού­νιας θα πρέ­πει το 2020 σε Ντό­χα, Μελ­βούρ­νη και Μπα­κού να είναι πρώ­τος.

Η τελι­κή κατά­τα­ξη

Γιανγκ Λιου (Κίνα) 15.133
Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας (Ελλά­δα) 14.866
Αρτούρ Αβε­τι­σιάν (Αρμε­νία) 14.833
Χάο Γιου (Κίνα) 14.833
Βαχαν Νταβ­τιάν (Αρμε­νία) 14.825
Κόρτ­νεϊ Τάλοχ (Μ. Βρε­τα­νία) 14.666
Ιγκόρ Ραντι­βί­λοβ (Ουκρα­νία) 14.366
Τακού­για Ναγκά­νο (Ιαπω­νία) 13.733

 

Πηγή www.news.gr

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
Comments (0)
Add Comment