ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης — Ποιους αφορά

ΑΣΕΠ: Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 26 υπαλλήλων, με 8μηνη σύμβαση εργασίας, πήρε το Μουσείο Ακρόπολης.

Η προ­κή­ρυ­ξη ανα­μέ­νε­ται να δημο­σιο­ποι­η­θεί τις αμέ­σως προ­σε­χείς ημέ­ρες, ταυ­τό­χρο­να με την 10ήμερη προ­θε­σμία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων και δικαιο­λο­γη­τι­κών, σύμ­φω­να με το workenter.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Comments (0)
Add Comment