Διευρύνεται το Δίκτυο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων

Συμμετείχαν 40 πολιτιστικοί οργανισμοί και ομάδες