ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στον Εβρο θα είμαστε εκεί»

Δείτε την ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά

Η ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε γνω­στο­ποί­η­σε ότι θα στεί­λει τρεις ντα­λί­κες με νερό, φρού­τα, ανα­ψυ­κτι­κά και ανα­λώ­σι­μα, για τους φύλα­κες στο Εβρο.

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συμ­με­ρι­ζό­με­νη τις κρί­σι­μες στιγ­μές για τη χώρα μας στέλ­νει άμε­σα στα σύνο­ρα 3 ντα­λί­κες με νερό, φρού­τα, ανα­ψυ­κτι­κά, και ανα­λώ­σι­μα για τους φύλα­κες των συνό­ρων της Ελλά­δας και της Ευρώπης.Δίπλα τους θα βρε­θεί και ομά­δα εθε­λο­ντών της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, όπως συμ­βαί­νει πάντα όταν υπάρ­χει ανάγκη.Η καρ­διά όλων των Ελλή­νων χτυ­πά­ει στον Έβρο και ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα είναι εκεί, δίπλα σε αυτούς που μας γεμί­ζουν υπε­ρη­φά­νεια και θα τους παρέ­χου­με ότι χρεια­στούν».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΕΒΡΟΣΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Comments (0)
Add Comment