Ληστεία σε σούπερ μάρκετ επί της Θηβών στον Πειραιά

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε μία προσαγωγή

Το από­γευ­μα της Πέμ­πτης σημειώ­θη­κε ληστεία σε σού­περ μάρ­κετ επί της οδού Θηβών στον Πει­ραιά.

Οι ληστές (ένα ή δύο άτο­μα), έγι­ναν αντι­λη­πτοί από αστυ­νο­μι­κούς της ομά­δας ΔΙΑΣ και ακο­λού­θη­σε κατα­δί­ω­ξη στους γύρω δρό­μους.

Η Αστυ­νο­μία ανέ­φε­ρε ότι έχει προ­χω­ρή­σει σε μία προ­σα­γω­γή, οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται.

 

Πηγή www.news.gr

ΛΗΣΤΕΙΑΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Comments (0)
Add Comment